Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Grudzień 2017 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

Ewaluacja krok po kroku

KTO, NA KIEDY I ZA ILE? Harmonogram oraz budżet ewaluacji

Przed rozpoczęciem ewaluacji należy opracować jej harmonogram, w którym określimy ilość czasu przewidzianego na realizację danych czynności składających się na ten proces.

schemat_8_3

Planowanie ewaluacji obejmuje również oszacowanie jej kosztu oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

Łatwiej jest oszacować czas trwania i koszt ewaluacji, kiedy mamy choćby zarys jej koncepcji, czyli gdy wiadomo na przykład, jaki jest zakres i cel ewaluacji, jakie postawiono pytania badawcze, ile osób i jakimi metodami zamierzamy badać. Jeśli harmonogram i budżet nie zostały oszacowane w oparciu o takie szczegółowe założenia, ewaluatorowi pozostanie działanie odwrotne, czyli dostosowanie koncepcji ewaluacji do środków oraz czasu, którymi będzie dysponował, co nie zawsze jest zgodne z potrzebami informacyjnymi zamawiającego. Budżet oraz termin ewaluacji decydują o jej zakresie i stosowanych metodach, dlatego ilość czasu i pieniędzy muszą być adekwatne do oczekiwań względem efektów ewaluacji.

Zasoby finansowe i czasowe muszą być dostosowane do skali przedsięwzięcia i zasięgu prowadzonych w jego ramach działań. Ułatwieniem w szacowaniu kosztów ewaluacji jest przeznaczenie na nią określonej części budżetu projektu (np. w przypadku bardzo dużych przedsięwzięć około 1% środków, a przy mniejszych kilka procent). W pewnych sytuacjach zasadne będzie zabezpieczenie na ten cel większej kwoty i dłuższego czasu np. kiedy temat ewaluacji jest trudny i dotąd nie badany, ewaluacja wymaga niestandardowego podejścia lub będzie prowadzona w „trudnej” grupie respondentów (np. niechętnie uczestniczących w badaniach, wymagających czyjejś zgody na wzięcie w nich udziału, realizowanych w niesprzyjającym momencie).

Jeśli nie dysponujemy wystarczającym budżetem i czasem, możemy zawęzić zakres ewaluacji, zmniejszyć liczbę pytań badawczych oraz respondentów, zrealizować badanie tańszymi metodami (np. przeprowadzić wywiad pogłębiony przez telefon, wykorzystać kwestionariusz internetowy zamiast wywiadu bezpośredniego), a także wykonać samodzielnie część prac (np. zlecić realizację badania, a własnymi siłami przeprowadzić analizę danych i opracować raport).

Jeśli planujemy zlecić ewaluację podmiotowi zewnętrznemu, musimy się liczyć z tym, że procedura jego wyłonienia, akceptacja raportu oraz rozliczenie tej usługi może dość długo potrwać. Przeznaczenie na ewaluację wystarczającej ilości czasu jest jednym z czynników, który decyduje o jej jakości. Planując realizację poszczególnych czynności, które składają się na ewaluację, myślimy raczej w kategoriach tygodni, niż dni (np. sama realizacja badania może potrwać co najmniej 2 tygodnie). Warto też założyć pewien margines czasowy w razie nieprzewidzianych okoliczności, które mogą opóźnić realizację ewaluacji (np. konieczność wydłużenia fazy badania ze względu na zbyt niski stopień zwrotu ankiet, utrudniony kontakt z respondentami). Dopiero po określeniu czasu trwania kolejnych zadań, można realnie oszacować czas potrzebny na przeprowadzenie ewaluacji.


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl