Załaduj kalendarz

Przydatne linki

O EWALUACJI W SIECI

www.ewaluacja.gov.pl (portal Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju poświęcony ewaluacji prowadzonej w ramach Funduszy Europejskich. Na stronie znajdują się m.in. raporty z badań ewaluacyjnych oraz poradnik ewaluacji dla pracowników administracji publicznej)


www.badania.parp.gov.pl (strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zawierająca liczne publikacje poświęcone ewaluacji)

www.pte.org.pl (strona Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego; zakładka O ewaluacji, w kolejnych podzakładkach znajdują się Standardy Ewaluacji, wykaz publikacji nt. ewaluacji, a także linki do polskich i zagranicznych stron zawierających treści dotyczące tego zagadnienia)

www.konferencja-ewaluacja.pl (materiały z dorocznej konferencji ewaluacyjnej organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) 

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów, publikacje z zakresu: Ewaluacja działań obszaru integracji społecznej


www.politykaspoleczna.obserwatoria.malopolska.pl, serwis internetowy projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, zakładka Ewaluacja, zawierający publikacje oraz materiały z przeprowadzonych szkoleń i konferencji poświęconych ewaluacji  


publikacja pod red. J. Staręgi-Piasek i A. Hryniewickiej pt. O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2008, www.irss.pl

praca zbiorowa pod red. B. Szatur-Jaworskiej pt. Ewaluacja w służbach społecznych, MCPS, Warszawa 2010, www.rszarf.ips.uw.edu.pl

publikacja pod red. A. Hryniewickiej pt. Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011, www.irss.pl

publikacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pt. Ewaluacja programów i przedsięwzięć społecznych. Katalog dobrych praktyk, Kraków 2012, www.politykaspoleczna.obserwatoria.malopolska.pl

materiały prof. R. Szarfenberga na zajęcia prowadzone w ramach studiów zaocznych II stopnia - Ewaluacja w polityce społecznej, www.rszarf.ips.uw.edu.pl

publikacja pt. Ewaluacja. Jak to się robi?, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2013,  www.stocznia.org.pl
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl