Załaduj kalendarz

Ewaluacja - platforma internetowa

Przydatne linki

O EWALUACJI W SIECI

- http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/o-ewaluacji/ portal Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poświęcony ewaluacji. Na stronie znajdują się m.in. raporty z badań ewaluacyjnych oraz poradnik ewaluacji dla pracowników administracji publicznej)

- www.badania.parp.gov.pl (strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zawierająca liczne publikacje poświęcone ewaluacji)

- www.pte.org.pl (strona Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego; zakładka EWALUACJA, w kolejnych podzakładkach znajdują się Standardy Ewaluacji, a także linki do polskich i zagranicznych stron zawierających treści dotyczące tego zagadnienia)

- praca zbiorowa pod red. B. Szatur-Jaworskiej pt. Ewaluacja w służbach społecznych, MCPS, Warszawa 2010, www.rszarf.ips.uw.edu.pl

- publikacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pt. Ewaluacja programów i przedsięwzięć społecznych. Katalog dobrych praktyk , Kraków 2012, www.rops.krakow.pl

- publikacje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:

•    Ewaluacja Gminnych i Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Poradnik

•    O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej.

•    Podstawy ewaluacji dla pomocy społecznej

- materiały prof. R. Szarfenberga na zajęcia prowadzone dla studentów - Ewaluacja w polityce społecznej, www.rszarf.ips.uw.edu.pl

- publikacja pt. Ewaluacja. Jak. to się robi?, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2013, www.stocznia.org.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl