Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Procedura Niebieskiej Karty w czasie pandemii koronawirusa!

Ograniczenie przemieszczenia się ludności oraz zalecenie przebywania w miejscu zamieszkania jest szczególnie trudne dla osób doznających przemocy w rodzinie. Sytuacja skłania do poszukiwania alternatywy dla tradycyjnej formy kontaktu.

Problemem może być wypełnienie obowiązku wypełnienia formularza NK – A w obecności osoby doznającej przemocy. Należy przyjąć możliwość zapewnienia obecności poprzez kontakt telefoniczny lub inny na odległość (komputerowy). Należy rozważyć wszczęcie procedury NK z pominięciem osoby doznającej przemocy.

Poradnia telefoniczna Niebieskiej Karty czynna jest codziennie w godz. 12:00-18:00 pod numerem 22 668 70 00.

Tu uzyskasz informacje o tym jak znaleźć miejsce, które pomaga ofiarom przemocy w rodzinie na danym terenie i w jaki sposób zawiadomić o tej sytuacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej - znajduje się w każdej gminie

Policja - wystarczy wykręcić 112

Prokuratura

Źródło: https://www.niebieskalinia.pl/

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl