Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Przedsiębiorco! Możesz starać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy mogą wnioskować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o dofinansowanie wynagrodzeń. Pieniądze pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Wypłaty świadczeń będą możliwe do końca 2020 roku.

Dostępne są dwie formy pomocy:

1. pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów: nie mniej niż o 15% w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy od stycznia 2020 roku w stosunku do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku ubiegłego lub nie mniej niż o 25% od stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

2. pracodawca może się ubiegać o sfinansowania części wynagrodzenia pracowników w wypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, przy czym obniżenie wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 20%.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Źródło: https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/11918632-dofinansowanie-wynagrodzen-dla-pracownikow

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl