Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Przedsiębiorco! Pożyczka płynnościowa - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Z końcem kwietnia został uruchomiony specjalny program pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej w związku z panującą w kraju sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną przez epidemię koronawirusa. Wyjaśniamy kto może skorzystać z pożyczki i na co przeznaczyć środki.

Pożyczka płynnościowa – dla kogo?

Nowy instrument wsparcia w postaci pożyczek płynnościowych to wspólna inicjatywa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest dedykowany dla podmiotów ekonomii społecznej czyli organizacji, nienastawionych na zysk, a prowadzących działalność w celach społecznych. Są to np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych czy spółki non profit. Pożyczkę uzyskać mogą podmioty ekonomii społecznej:

•    istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,

•    wyłącznie mikro, małe i średnie,

•    prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,

•    posiadające zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.

Przeznaczenie środków

Przyznane środki z pożyczki, można przeznaczyć na: bieżące zobowiązania, wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS i US), pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury oraz kosztów administracyjnych, takich jak np. opłacanie czynszu. Ponadto podmioty ekonomii społecznej będą mogły zakupić półprodukty oraz drobne wyposażenie.

Główne parametry pożyczki

•    maksymalna wysokość pożyczki: 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł,

•    niskie oprocentowanie - 0,1 proc. w skali roku,

•    maksymalny okres spłaty: 48 miesięcy,

•    karencja w spłacie: 6-12 miesięcy,

•    łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco.

Ważne dla PESów

Istotny dla zainteresowanych pożyczką podmiotów ekonomii społecznej jest brak prowizji i opłat oraz możliwość spłaty pożyczki w ratach kwartalnych zamiast miesięcznych (w uzasadnionych przypadkach). Ponadto pożyczki płynnościowe można łączyć z innymi rozwiązaniami oferowanymi firmom w rządowej tarczy antykryzysowej.

Pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej udzielają:

•    Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,

•    Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.,

•    Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiekszy-budzet-na-wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl