Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Rodzicu! Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. •    Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m kw. Na 1 dziecko i każdego opiekuna.

•    Z Sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można uprać lub zdezynfekować np. pluszowe zabawki

•    Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek

•    Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.

•    Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, be objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

•    Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

•    Przed wejściem do budynku należy umożliwić korzystanie z płynu dezynfekującego do rąk

•    Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przed wejściem lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaleceniach wydanych przez GIS.

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-30-kwietnia-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl