Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2018

Czy wynagrodzenie niani jest finansowane w 100% ze środków projektu?

NIE. W ramach projektu rodzic otrzymuje dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani. Różnica pomiędzy kwotą zobowiązania wobec niani a otrzymaną kwotą dofinansowania pokrywana jest ze środków własnych rodzica.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl