Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Akcja – Innowacja – cz. 1, czyli czym jest Innowacja?

31.08.2016

Decydując się na realizację projektu u podstaw którego leży idea innowacji, koniecznością było bliższe przyjrzenie się pojęciu i poszukanie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Mamy nadzieję, że informacje, które Państwo znajdą w cyklu artykułów „Akcja- Innowacja” pozwolą czytelniej przedstawić założenia projektu i skuteczniej zachęcić zainteresowanych do zaangażowania w działania Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Postawione pytania i odpowiedzi będziemy prezentowali w kilku odsłonach, na stronie WWW projektu MIIS. Oto pierwsze z nich:

Czym jest Innowacja?

Na początek przyjrzeliśmy się bliżej projektom społecznym, które Komisja Europejska wyróżniła w listopadzie 2015 roku, ze względu na innowacyjność. Znalazło się tu wiele rozwiązań, produktów, metod i narzędzi, które pozwalają zrozumieć czym jest innowacja i jak ją definiować. Aby lepiej przedstawić samą ideę innowacji, posłużymy się przykładem. Jednym z nagrodzonych, innowacyjnych pomysłów był projekt „APIFORM sit-in beekeeping” czyli Pszczelarstwo dla Niepełnosprawnych. Projekt zakładał, wykonanie uli niższych niż dotychczas stosowane, po to aby mogły być obsługiwane samodzielnie przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Dotychczas osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, mimo posiadanych umiejętności i odpowiedniej tężyzny fizycznej, niezbędnej w zawodzie pszczelarza nie były w stanie samodzielnie go wykonywać. Projekt i konstrukcja niższego ula zaoferowała właśnie samodzielność jako innowację.

Powyższy przykład pokazuje, że innowacją może być nowe rozwiązanie, a także optymalizacja już istniejącego - nowatorski produkt, nowa platforma współpracy, metody, które pozwalają zwiększyć skuteczność, rozwiązać istniejące problemy lub uzyskać lepsze efekty mniejszym nakładem pracy. Poniższa grafika prezentuje koncepcję innowacji społecznej w naszym projekcie.

innowacja_na_stron___www
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl