Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Akcja - Innowacja cz.III

13.01.2017 r.

Powoli zbliżamy się do momentu ogłoszenia konkursu grantowego jednak wciąż jest czas na to aby spotkać się z nami i bez presji czasu, dopytać o możliwości działania w ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych i przymierzyć do roli Innowatora. Jedną z okazji do spotkania i bliższego zapoznania z projektem są realizowane od listopada 2016 r. – seminaria w Subregionach. Jest to dodatkowa możliwość zwłaszcza dla tych, którzy zamieszkując w znacznej odległości od Krakowa najczęściej mają możliwość wyłącznie kontaktu mailowego lub telefonicznego. Dojazd MIIS do tych najodleglejszych regionów Małopolski jest podyktowany chęcią jak najszerszego promowania projektu i zainspirowania jak największej liczby oddolnych inicjatyw do kreowania innowacyjnych rozwiązań.

Mamy za sobą trzy seminaria dla Subregionów: Zachodniej Małopolski, Podkarpacia i Sądecczyzny, w czasie których spotykaliśmy się z Państwem, informowaliśmy o szczegółach projektu, odpowiadaliśmy na pytania i przy pomocy profesjonalistów z dziedziny Design Thinking pokazywaliśmy czym jest Innowacja Społeczna, jak wygląda proces tworzenia i budowania innowacyjnych rozwiązań.

Ci, którzy byli z nami w Chrzanowie, Zakopanem czy Nowym Sączu, wykazali duże zainteresowanie dając temu wyraz pytaniami zadawanymi podczas spotkania. Część z nich pojawiała się na tyle często, że uznaliśmy za zasadne umieścić je w cyklu odsłon „Akcja. Innowacja”.

Pozwalamy sobie zatem umieścić krótkiego FAQ’a, zawierającego odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania, który będzie uzupełniany, wszystkimi kwestiami, budzącymi Państwa zainteresowanie i wątpliwości.

Nawiązując do seminariów raz jeszcze serdecznie dziękujemy: Pani Małgorzacie Bigaj – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, Panu Leszkowi Doruli – Burmistrzowi Miasta Zakopane oraz Panu dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi, prof. nadzw. PWSZ - Rektorowi Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, za użyczenie sal, w których wydarzenie mogło być zrealizowane. Dziękujemy również wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie wydarzeń.

Na koniec przypominamy, że przed nami jeszcze seminaria w Tarnowie – 18 stycznia i Krakowie – 25 stycznia. Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem: drojek@rops.krakow.pl

 Najczęściej zadawane pytania.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl