Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Ewaluacja w projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

12.10.2017 r.

ROPS w Krakowie wkroczył w kolejny etap realizacji projektu: Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, w ramach którego uruchomione zostało zadanie związane z ewaluacją. Przedstawiamy Państwu efekty naszej pracy – koncepcję ewaluacji, na podstawie której będzie prowadzona ewaluacja testowanych innowacji.

Rolą ewaluacji nie jest rozliczenie czy też kontrola danego przedsięwzięcia; proces ewaluacyjny powinien przede wszystkim prowadzić do zrozumienia i wyjaśnienia zachodzących zależności między prowadzonymi działaniami oraz osiąganymi rezultatami.

Celem zaplanowanych badań jest zbadanie oraz poprawa jakości realizowanych działań przez innowatorów, którzy otrzymali od nas granty na testowanie innowacji. Cały proces ma służyć poszukiwaniu odpowiedzi o przyczyny osiągniętych rezultatów (sukcesów i porażek). Dzięki ewaluacji mamy możliwość lepiej dopasować program do zmieniającej się rzeczywistości testowanych innowacji społecznych.

Proces ewaluacji składa się z 3 części:

  • Ewaluacji ex-ante – przeprowadzonej na etapie początkowym, przed wprowadzeniem innowacji w życie; jej zadaniem jest ustalenie, czy jesteśmy w stanie w tak skonstruowanym programie osiągnąć zakładane rezultaty.
  • Ewaluacji on-going – ewaluacji bieżącej, przeprowadzonej na etapie realizacji projektu; pozwala ocenić stopień założonych początkowo celów oraz zidentyfikować czynniki, które na to wpływają. Ten etap ewaluacji umożliwia wprowadzenie do testowanych innowacji niezbędnych modyfikacji.
  • Ewaluacji ex-post – prowadzonej po zakończeniu programu; stanowi ocenę procesu realizacji i efektów testowanych innowacji. Ocena na tym etapie dotyczy także analizy przyczyn oraz kontekstu w jakim realizowana była innowacja.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją badania ewaluacyjnego Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. 

Pobierz koncepcję badania ewaluacyjnego. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl