Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

MIIS na "LIFE SCIENCE OPEN SPACE" 20.10.2016 r.

25.10.20165 r.

20 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbyło się spotkanie w ramach otwartego forum współpracy i innowacji dla zdrowia i jakości życia Life Science Open Space 2016. Wydarzenie to przyciągnęło panelistów i uczestników z całej Polski reprezentujących różne branże związane z medycyną, profilaktyką zdrowotną i nowoczesnymi technologiami. Ponieważ Life Science Open Space jest platformą współpracy ludzi nauki, biznesu, polityki, trzeciego sektora i administracji –spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów i nawiązania dłuższych relacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i nawiązywali kontakty podczas czternastu, przebiegających symultanicznie sesji tematycznych, które obejmowały zagadnienia dotyczące aktywnego i zdrowego życia, srebrnej gospodarki, nowoczesnej diagnostyki, zdrowej żywności i żywienia, środowiskowych czynników zdrowia czy innowacyjnych rozwiązań medycznych. W ramach forum swoją reprezentację miał również projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”. Wystąpienie przedstawicielki MIIS, Pani Anity Parszewskiej, w panelu dotyczącym srebrnej gospodarki spotkało się z pozytywnym odzewem. Także stoisko projektu, na którym przez cały dzień odbywały się spotkania informacyjno-konsultacyjne, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odbyliśmy szereg rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i prywatnych przedsiębiorców, którzy chcieliby zaangażować się w unowocześnienie usług opiekuńczych.

Jeśli nie było Cię na forum Life Science Open Space 2016 i nie miałeś jeszcze okazji skonsultować się z nami, zadzwoń i umów się na spotkanie. Nasz numer telefonu: 12 639 15 35.

zdj__cie_LSOS_1 LSOS_3 LSOS_4

lsos_2

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl