Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

O małopolskich innowacjach w województwie śląskim

19.06.2019 r.

W dniach 17-19 czerwca 2019 roku, w Częstochowie, odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych, pn.: „Od juniora do seniora – jak wspierać skutecznie?”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie został zaproszony i wziął udział w wydarzeniu, prezentując i upowszechniając Innowacje Społeczne, opracowane i przetestowane w ramach realizacji projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Była to doskonała okazja do podzielenia się nie tylko samymi rozwiązaniami, z których już „za chwilę” będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani, ale również odpowiedni czas na podkreślenie znaczenia realizacji programów regionalnych i ich przełożenia na korzyści ogólnopolskie. Tematyka innowacji wpisała się w wizję pomocy społecznej jutra, o której w swoim wystąpieniu mówiła pani dr Joanna Staręga – Piasek – gość wydarzenia.

Zależało nam bardzo, aby tej ważnej grupie zawodowej, jaką są pracownicy socjalni, zaprezentować rozwiązania, które są już gotowe, sprawdzone w praktyce i mogą mieć realny wpływ na usprawnienie systemu pomocy społecznej, a tym samym podniesienie jakości życia osób zależnych. Teraz, kiedy po trzech latach realizacji projektu, wyłoniliśmy i sprawdziliśmy w Małopolsce i z Małopolanami - innowacyjne koncepcje – nadszedł czas na pokazanie ich pozostałym regionom i zachęcenie do korzystania, implementowania i użytkowania z korzyścią dla osób potrzebujących, ale również pracowników służb pomocy społecznej, których praca dzięki małopolskim innowacjom może być jeszcze bardziej skuteczna, profesjonalna i efektywna. Mamy nadzieję, że pracownicy ROPS, Zespołu MIIS, zachęcili słuchaczy do sięgania po innowacje i wdrażania ich na własnych obszarach pracy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem pełnił Prezydent Miasta Częstochowy oraz Starosta Częstochowski. 

cz__stochowa_K

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl