Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Zapraszamy na seminarium pn. Akcja Innowacja - Chrzanów 29.11.2016 r.

22.11.2016 r.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pn.: „Akcja - Innowacja” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, które odbędzie się 29 listopada 2016 roku, w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. F. Focha 3. Z myślą o przyszłych Grantobiorcach zorganizowaliśmy cykl Seminariów w subregionach, w ramach których odbędą się spotkania warsztatowe dla potencjalnych Innowatorów.

Celem warsztatów jest:

•    wyjaśnienie pojęcia „innowacja społeczna”,

•    trening kreatywnego myślenia,

•    wypracowanie priorytetowych obszarów problemowych, będących wyzwaniem dla danego regionu.

W ramach seminarium, pragniemy zachęcić Państwa do działania poprzez przybliżenie idei projektu, możliwość odbycia indywidualnych spotkań informacyjno - konsultacyjnych oraz skorzystanie z usług Doradcy ds. innowacji.

Proszę o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową na adres: awiniarski@rops.krakow.pl do dnia 25.11.2016 roku, do godz. 10:00.

 Program seminarium 29.11.2016 r. - Chrzanów

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl