Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Zapraszamy na seminarium pn. Akcja Innowacja - Zakopane 07.12.2016 r.

01.12.2016 r.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na drugie z cyklu seminariów pn.: „Akcja - Innowacja” organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Tym razem zapraszamy 07 grudnia 2016 roku, do Urzędu Miasta Zakopane przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 13. Aby ułatwić przygotowanie pomysłów, a w perspektywie także wniosków, na innowacje społecznie zapraszamy potencjalnych Grantobiorców na spotkania warsztatowe.

Celem warsztatów jest:

• wyjaśnienie pojęcia „innowacja społeczna”,

• trening kreatywnego myślenia,

• wypracowanie priorytetowych obszarów problemowych, będących wyzwaniem dla danego regionu.

W ramach seminarium, pragniemy zachęcić Państwa do działania poprzez przybliżenie idei projektu, możliwość odbycia indywidualnych spotkań informacyjno - konsultacyjnych oraz skorzystanie z usług Doradcy ds. innowacji.

Proszę o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową na adres: awiniarski@rops.krakow.pl do dnia 05.11.2016 roku, do godz. 10:00.

 Program seminarium 07.12.2016 Zakopane

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl