Załaduj kalendarz

Harmonogram wsparcia

logotyp_strona

Harmonogram wsparcia II półrocze 2018

Wrzesień 2018

Konsultacje innowacji społecznych III tury Konkursu, w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy współpracy - spotkanie otwarte.

Październik 2018

Konsultacje innowacji społecznych III tury Konkursu, w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy współpracy - spotkanie otwarte.

Listopad 2018

Konsultacja finalnych produktów innowacji społecznych I tury Konkursu, wybranych do upowszechniania, w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy współpracy - spotkanie otwarte.

Grudzień 2018

Konsultacje pierwszych wyników testowania innowacji społecznych III tury Konkursu, w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy współpracy - spotkanie otwarte

Wrzesień – Grudzień 2018

Ewaluacja i monitoringi innowacji wyłonionych w II i III turze konkursu (harmonogram ustalany indywidualnie
z Grantobiorcą).


Ponadto, Inkubator świadczy wsparcie w postaci doradztwa (ds. innowacji, prawa i finansów) oraz usługi opiekuna innowacji w zakresie realizacji innowacji społecznych. Wsparcie eksperckie świadczone jest według zgłaszanych potrzeb, w terminach i lokalizacji dogodnej dla Innowatora, ustalanej na bieżąco.

O szczegółach wsparcia będziemy informować w Aktualnościach lub zachęcamy do kontaktu pod numerem 12 422 06 36 wew. 34.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Harmonogram grudzień 2018 

Harmonogram listopad 2018 

Harmonogram październik 2018

Harmonogram wrzesień 2018  Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl