Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Czerwiec 2018 r. - Woj. Małopolskie

Czerwiec 2018 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Zarządzanie stresem - jak radzić sobie ze stresem w pracy i łagodzić jego skutki

11.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Magdalena Pikulska

20

Zarządzanie konfliktem w zespole

14.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Magdalena Pikulska

20

Ocena i motywowanie pracowników

15.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Magdalena Pikulska

20

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego
(Szkolenie dla Asystentów rodziny)

6.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Beata Lutomska

20

Plan pracy z rodziną – aspekty praktyczne: opracowywanie, okresowa ocena i modyfikacja planu, dobre praktyki, wzory dokumentacji (Szkolenie dla Asystentów rodziny)

21.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Beata Lutomska

20

Dialog motywujący i inne narzędzia motywowania rodziny do zmian (Szkolenie dla Asystentów rodziny)

22.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Beata Lutomska

20

Praca z rodziną z problemem uzależnień (Szkolenie dla Asystentów rodziny)

25.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Iwona Urbańska

20

Praca z rodziną wieloproblemową – aspekty praktyczne: metody, narzędzia (Szkolenie dla Asystentów rodziny)

26.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Iwona Urbańska

20

Diagnoza problemów, potrzeb i możliwości rodziny – aspekty praktyczne, metody, narzędzia, dokumentacja (Szkolenie dla Asystentów rodziny)

28.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Beata Lutomska

20

Mediacje jako sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu (Szkolenie dla Asystentów rodziny)

29.06. 2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Beata Lutomska

20

SUPERWIZJA

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa I

8.06.2018

8.15-12.30

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32
s.16

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa II

8.06.2018

12.45-17.00

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32
s.16

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa III

27.06. 2018

8.15-12.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa IV

27.06. 2018

12.45-17.00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.247

Roman Szmyd

12

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl