Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Grudzień 2018 - Woj. Opolskie

Grudzień 2018 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok III.

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Prawo w praktyce – procedura odbierania dziecka z rodziny

5.12.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Rafał Sitarz

20

Blok IV.

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujacych z dziećmi i rodziną

Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży

3-4.12.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Mirosława Olszewska

20

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl