Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Lipiec 2019 - Woj. Dolnośląskie

Lipiec 2019 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
GR 2

5. 07.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Justyna Jasińska

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną

01.07.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

Praca z rodziną z problemem przemocy
GR 2

3.07.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania
GR 2

4.07.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Beata Oleksy

Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy
GR 1

16.07.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy
GR 2

23.07.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl