Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Lipiec 2019 - Woj. Śląskie

Lipiec 2019 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Superwizja

Superwizja grupowa
gr.30

05.07.2019

9.30-13.30

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dobry Dom" w Jaworznie, ul. Morcinka 7

Patrycja Staniszewska

Superwizja grupowa
gr.21

01.07.2019

8.00-12.00

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, ul. I. Krasickiego 17

Patrycja Staniszewska

Superwizja grupowa
gr.22

3.07.2019

10.00-14.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Kruszcowa 22

Patrycja Staniszewska

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl