Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Maj 2019 - Woj. Dolnośląskie

Maj 2019 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

9-10.05.2019

16-17.05.2019

8.00 – 16.00

Hotel Metroview Boguszyn 79b 57-300 Boguszyn

Celina Witkowska

17

Planowanie pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo wychowawczej

23-24.05.2019

30-31.05.2019

8.00 – 16.00

Hotel Metroview Boguszyn 79b 57-300 Boguszyn

Bartłomiej Kowalik

Praca z dzieckiem zdolnym
GR 1, GR 2

29.05.2019 - GR 1

31.05.2019 - GR 2

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

20

Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania

22.05.2019

30.05.2019


8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Beata Oleksy

Praca z dzieckiem z FAS i spektrum FAS

27.05.2019


8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl