Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Marzec 2019 - Woj. Dolnośląskie

Marzec 2019 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania

04.03.2019

07.03.2019

12.03.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Beata Oleksy

20

Mediacje - profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną

04.03.2019

07.03.2019

12.03.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

20

Dziecko cudzoziemskie w pieczy zastępczej GR1

27.03.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Szymon Rudzki

20

Dziecko cudzoziemskie w pieczy zastępczej GR2

29.03.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Szymon Rudzki

20

Praca z rodziną z problemem uzależnienia

25.03.2019

28.03.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem GR1

26.03.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Blok V

Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody

Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny

15.03.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

20

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Zadania organów uczestniczących w wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby w oparciu o przepisy art.. 598 § 1 i kolejne kodeksu postępowania cywilnego

11.03.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Justyna Jasińska

20

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

19.03.2019

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Celina Witkowska

20

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl