Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Marzec 2020 - Woj.Dolnośląskie

Aktualizacja z 16.03.2020r. Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i minimalizację działań wymuszających przemieszczanie się, szkolenia oraz superwizje zaplanowane do końca marca 2020 zostają przeniesione na późniejszy termin.

Marzec 2020 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godzina

Miejsce

Trener/ wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży

03.03.2020

10.03.2020

24.03.2020

31.03.2020

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie?

Specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth

09.03.2020

17.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl