Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Październik 2018 r. - Woj. Opolskie

Październik 2018 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener
/Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego)

1-2.10.2018

9.00-17.00

Starostwo Powiatowe ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

Beata Turzańska-Szacoń

20

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

2-3.10.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Anna Dzikomska-Kaczan

20

Metoda dialogu motywującego, praca z trudnym nastolatkiem

03.10.2018

9.00-17.00

Starostwo Powiatowe Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

Mirosława Olszewska

12

Metoda dialogu motywującego, praca z trudnym nastolatkiem

04.10.2018

9.00-17.00

Starostwo Powiatowe Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

Mirosława Olszewska

16

Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

4-5.10.2018

9.00-17.0

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Anna Dzikomska-Kaczan

20

Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

09.10.2018

9.00-17.00

Starostwo Powiatowe Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

Marzena Peplińska

19

Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

10.10.2018

9.00-17.00

Starostwo Powiatowe Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

Marzena Peplińska

13

Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży

9-10.10.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Bartłomiej Kowalik

20

Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży

11-12.10.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Bartłomiej Kowalik

20

Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

12.10.2018

9.00-17.00

Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Edyta Otczyk

13

Jak budować swój autorytet – warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków ? Jak stworzyć kontakty z grupą wychowawczą ?

16-17.10.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Bartłomiej Kowalik

20

Jak budować swój autorytet – warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków? Jak stworzyć kontakty z grupą wychowawczą?

18-19.10.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Bartłomiej Kowalik

20

Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

19.10.2018

9.00-17.00

Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Marzena Peplińska

20

Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych

23-24.10.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Tomasz Kobylański

20

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną

25-26.10.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Katarzyna Wojtanowicz

20

Metoda dialogu motywującego, praca z trudnym nastolatkiem

26.10.2018

9.00-17.00

Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Mirosława Olszewska

20

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną

29-30.10.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Katarzyna Wojtanowicz

20

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl