Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Październik 2018 - Woj. Małopolskie

Październik 2018 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

SUPERWIZJA

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa III

11.10.2018

8.15-12.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1

s. 247

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa IV

11.10.2018

12.45-17.00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1

s. 247

Roman Szmyd

11

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl