Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Styczeń 2019 - Woj. Śląskie


Styczeń 2019 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Superwizja

Superwizja grupowa gr 26_1

18.01.2019

9.00-13.00

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rudzie Śląskiej, ul. Plebiscytowa 12

Patrycja Staniszewska

11

Superwizja grupowa gr 26_2

25.01.2019

9.00-13.00

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rudzie Śląskiej, ul. Plebiscytowa 12

Patrycja Staniszewska

11

Superwizja grupowa gr 27

28.01.2019

8.00-12.00

Dom Dziecka w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 44

Zuzanna Korga

12

Superwizja grupowa gr 32_2

28.01.2019

12.30-14.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17

Patrycja Staniszewska

8

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl