Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Styczeń 2021 r. - Województwo Małopolskie

Harmonogram wsparcia w ramach Projektu "Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Krakowie 

Kod wsparcia

Rodzaj wsparcia / Tytuł szkolenia

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników (faktyczna)

WM-SZ1

Zachowanie czy zaburzenie? Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej pomocy.

27.01.2021

9.00-15.30

szkolenie on-line w czasie rzeczywistym, platforma ZOOM,

uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Agnieszka Kamińska - pracownik merytoryczny projektu

20 osób

WM-SZ1

Zachowanie czy zaburzenie? Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej pomocy.

28.01.2021

9.00-15.30

szkolenie on-line w czasie rzeczywistym, platforma ZOOM, uczestnicy otrzymują link do szkolenia

Agnieszka Kamińska - pracownik merytoryczny projektu

20 osób

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl