Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Wrzesień 2019 - Woj. Małopolskie

Wrzesień 2019 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Superwizja

Superwizja
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)
GR 1

13.09.2019

8:15-12:30

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32

Roman Szmyd

Superwizja
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)
GR 2

13.09.2019

12:45-17:00

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32

Roman Szmyd

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego
- Rodziny zastępcze

26.09.2019

9.00-15:30

Spółdzielnia Socjalna Równość w Krakowie
ul. Bernardyńska 3

Szymon Rudzki

20

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych

17-19

09.2019

8:30 -17:00

Hotel Litwiński ul. Św. Krzysztofa 5, 33-312 Tęgoborze

Andrzej Sękowski

9

Blok V

Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody

Procedury kontroli wojewody - metody i techniki przeprowadzenia kontroli, dokumentacja

30.09.2019

9.00-15:30

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32

Agnieszka Szlęzak

20

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w świetle kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego

24.09.2019
- GR 1

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Szymon Rudzki

20

Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w świetle kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego

25.09.2019

- GR 2

9.00-15:30

Spółdzielnia Socjalna Równość w Krakowie
ul. Bernardyńska 3

Szymon Rudzki

20

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl