Załaduj kalendarz

PROFESJONALNE KADRY WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nabór na szkolenia i superwizję


FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb_1

Szkolenie: "Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka”

DLA ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA, SŁUŻBY WSPÓŁPRACUJĄCE ORAZ PRACOWNIKÓW KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ Więcej >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl