Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

Przeciw przemocy

Współpraca

 Współpraca w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim

Doświadczenia lat ubiegłych, w szczególności realizacji projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - interwencje w przemocy domowej”, ugruntowało przekonanie, iż najlepsze rezultaty w zakresie budowanie interdyscyplinarnego, kompleksowego i efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przynosi współpraca wszystkich instytucji i specjalistów. Istota i znaczenie tej współpracy daje bowiem możliwość wypracowania nowych rozwiązań, których podstawą jest bogactwo wiedzy i doświadczenia osób realizujących na co dzień zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W tym właśnie celu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podejmuje działania kreujące współpracę w ramach tego systemu poprzez organizację spotkań, seminarium i konferencji. Cenną inicjatywą jest również powołana w 2012 roku w ramach Regionalnej Platformy Współpracy grupa ds. przeciwdziałania przemocy. Celem grupy jest:

  • wzmocnienie współpracy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
  • poprawa przepływu informacji na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
  • identyfikacja kluczowych trudności i problemów w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym rozwiązań systemowych,
  • popularyzacja dobrych praktyk.

W skład grupy wchodzą osoby koordynujące zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu powiatowym, przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Policji. W spotkaniach grupy uczestniczą również zapraszani eksperci z różnych obszarów przeciwdziałania przemocy, w zależności od tematyki poruszanych zagadnień.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl