Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Małopolski Plebiscyt Poza Stereotypem - Senior Roku

ooo

„Jeśli twoja aktywność inspiruje innych 
by więcej marzyć, więcej się uczyć, więcej działać 
i stawać się kimś więcej to jesteś liderem.”
John Quincy Adams



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej od 2006 roku organizuje Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku”. 

Ideą Plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy nie zwracając uwagi na upływający czas realizują własne pasje, dają siebie innym, kreują otaczającą rzeczywistość.

Plebiscyt jest pierwszym w skali Polski konkursem, pozwalającym wyłonić wyjątkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności.

Tytuł „POZA STEREOTYPEM - Senior Roku” może otrzymać osoba 60+ (ukończone minimum 60 lat w roku działalności podlegającym ocenie), która:

 • jest liderem społeczności lokalnej,
 • aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażuje się w pomoc innym,
 • angażuje się w inne działania m in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu,
 • udowodniła, że warto działać z pasją,

czyli jest osobą poza stereotypem i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego, o czym warto powiedzieć innym.

Tytuł Seniora Roku i wyróżnienia w Plebiscycie przyznawane są za działania podejmowane przez kandydata w danym roku  podlegającym ocenie.
Już teraz zachęcamy do zainteresowania się aktywnymi Seniorami w Państwa środowiskach i zaplanowania zgłoszenia ich kandydatur w kolejnej edycji Plebiscytu.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku mogą zgłaszać przede wszystkim:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty kościelne,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • administracja publiczna,
 • dopuszcza się również zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.


Sylwetki Laureatów Plebiscytu:


Rok 2017

Seniorka Roku 2016

Pani Balbina Judka z Dobrej k. Limanowej
- laureatka jest emerytowaną nauczycielką. Przez 38 lat prowadziła drużynę harcerską, będąc harcmistrzem. Organizowała biwaki i obozy harcerskie. W 2016 r. założyła grupę artystyczną „Ćwilin – Wigor”, skupiającą zarówno nastolatków jak i seniorów. Jest koordynatorką i reżyserką w grupie teatralnej „Bo my to my”, dedykowanej seniorom. Przez sześć lat była także instruktorem w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej, gdzie prowadziła grupę teatralną, plastyczną oraz taneczną - Cheerleaderek. Pani Balbina jest zaangażowana w pracę na rzecz seniorów. Prowadzi dla nich zajęcia artystyczne w Dziennym Domu „Senior – Wigor”. Laureatka śpiewa w chórze „Belcanto” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej. Bezinteresownie zajęła się chorą 87 – letnią osobą i jej niepełnosprawnym synem, organizując dla niej opiekunkę na 2 godziny dziennie, robiąc zakupy, kupując leki. Współpracuje na rzecz tej rodziny z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej.

Senior Roku 2016

Pan Zenon Kędziora z Babic
- laureat także jest emerytowanym nauczycielem, inżynierem. Tym bardziej zaskakująca jest jego humanistyczna pasja. Od kilku lat tworzy pozycje historyczne, w których opisuje świat lokalnej społeczności Babic. Jak do tej pory wydał takie pozycje jak: „Księża Parafii Babice w XX wieku”, „Siostry Parafii Babice w XX wieku”, „Chóry Parafii Babice”, „Bohaterowie Naszej Małej Ojczyzny”, o żołnierzach pierwszej oraz drugiej wojny światowej z terenu gminy Babice, „Ochotnicza Straż pożarna w Babicach – 100 lat OSP Babice”, czy „Renowacja Kościoła pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Babicach 2013 – 2016”. Pan Zenon pisarskie szlify zdobywał już w 1989 r., kiedy został redaktorem i wydawcą czasopisma propagującego nowy ustrój polityczny „Głos Babic”. W roku 1990 wydał foldery Gminy Babice w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Laureat kolekcjonuje fotografie przedstawiające historię Gminy Babice, aby uchronić ją od zapomnienia i zaprezentować kolejnym pokoleniom.


IMG_0071



Rok 2016
X EDYCJA PLEBISCYTU

Seniorka Roku 2015

Pani Lidia Jaźwińska z Tarnowa - laureatka aktywnie działa na rzecz środowisk senioralnych piastując funkcję Przewodniczącej Tarnowskiej Rady Seniorów, funkcję członka Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a także obowiązki sekretarza komisji ds. promocji i kontaktów zewnętrznych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów zaangażowany w realizację przedsięwzięć w obszarze polityki społecznej. 

 Senior Roku 2015

Pan Włodzimierz Rożejowski z Nowego Sącza - laureat – 100-latek – legendarna postać w środowisku nowosądeckim zaangażowana w pomoc na rzecz społeczności lokalnej, bezinteresowne działania dla innych ludzi oraz wspieranie potrzebujących. Człowiek wielkiej pogody ducha, skromności i uczciwości. Zegarmistrz z zawodu, sportowiec – wielokrotnie tytułowany - z zamiłowania, który w wieku 90 lat zdobył Mistrzostwo Świata w swojej kategorii w biegu na 100 m. Nestor sądeckiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.


Senior_Roku_2015_198

 Rok 2015

Seniorka Roku 2014

Pani Anna Karpierz z Rabki - Zdroju, laureatka oprócz działalności dydaktycznej, którą skupiała w pracy nauczyciela, w swoim życiu poświęciła się pracy społecznej, czynnie angażując się w działalność ZHP i ZNP. Nadal pomimo ponad osiemdziesięcioletniego wieku dba o o rozwój życia kulturalnego i wypoczynkowego rabczańskich seniorów, pełni rolę członka Rady Seniorów w Rabce - Zdroju oraz niesie pomoc osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Swój czas poświęca także twórczości literackiej.

Senior Roku 2014
Pan Andrzej Sulich z Olkusza, który bezinteresownie angażując się w pomoc innym, od lat z pasją zdradza tajniki wiedzy matematycznej młodszemu i starszemu pokoleniu, a pomimo 73 lat nadal prowadzi zajęcia dla trudnej młodzieży i skutecznie stara się ją zainteresować matematyką.

DSCN2106

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Renata Wiss z Pietrzejowic
Pan Ryszard Siepiora z Dąbrowy Tarnowskiej
Pan Włodzimierz Paluch z Oświęcimia


Rok 2014

Seniorka Roku 2013 
Pani Anna Oleksy z Nowego Sącza
, wieloletnia Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Serca i Życia”, działaczka społeczna min. propagująca zdrowy tryb życia, wspierająca osoby po zawałach, operacjach na otwartym sercu, cierpiące na choroby układu krążenia.

Senior Roku 2013
Pan Jerzy Bożyk z Krakowa
, artysta-muzyk, który angażując się w wiele społecznych przedsięwzięć od lat dzieli się z innymi swoim talentem. Motto życiowe Pana Jerzego brzmi "można nie mieć rąk, można nie mieć nóg, byle by nie być inwalidą".

Sen_2013


Honorowe wyróżnienia otrzymali: 

Pani Genowefa Bugajska z Olkusza
Pani Janina Dyrcz – Rzycka z Choczni
Pani Kazimiera Migas z Krakowa


Rok 2013

Seniorka Roku 2012
Pani Anna Szypuła z Wieliczki, która dzięki swojej bezinteresownej pracy nazywana jest „Hubalem w spódnicy” lub „Piłsudski niewidomych”.

Senior Roku 2012
Pan Zygmunt Bębenk z Rozkochowa gm. Babice, którego mottem życiowym jest pomoc drugiemu człowiekowi niezależnie od jego pochodzenia i wyznania.

2012

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Jadwiga Jamińska z Krakowa
Pan Józef Liszka z Krzykawy
Państwo Barbara i Leszek Jesionkowscy z Krakowa 


Rok 2012

Seniorka Roku 2011
Pani Danuta Kleszowska z Krakowa ukończyła Akademię Ekonomiczną, obecnie jest przewodniczącą Oddziału Rejonowego Kraków Podgórze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Współpracuje z MOPS w Krakowie, z wielkim poświęceniem wspomaga krakowskich emerytów i rencistów.

Senior Roku 2011
Pan Henryk Kozubski z Wieliczki w grudniu 2012 r. skończył 101 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczej, jego pasją jest malarstwo. Sięgając po raz pierwszy po pędzel i farbę w wieku 84 lat udowodnił, że żaden czas nie jest zły na rozwijanie własnych pasji.

2011 rm_1

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Zofia Puchelak z Krakowa
Pani Teresa Święch z Myślenic
Pan Tadeusz Feliks Siuda z Krakowa


Rok 2011

Seniorka Roku 2010
Pani Halina Brzezińska z Krakowa jest emerytowaną pielęgniarką i pedagogiem. W okresie wojny była sanitariuszką, potem kopała rowy przeciwpancerne. Ukończyła UTW w Krakowie. W 1986 r. zaczęła ćwiczyć w PTG "Sokół", gdzie założyła Zwartą Brać Sokoła.

Senior Roku 2010
Pan Mieczysław Ciało-Ciałowicz z Krakowa od wielu lat pomaga ludziom chorym na układ krążenia. Zaangażował się w działalność Stowarzyszenia Operowanych na Serce (SONS). Dwa razy w miesiącu organizuje wykłady, które prowadzą autorytety medyczne z dziedziny kardiochirurgii, a tuż przed nimi przeprowadzane są bezpłatne badania laboratoryjne.

2010

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Alicja Firek z Krakowa
Pan Andrzej Haniaczyk z Zakopanego
Pan Andrzej Wałęga z Krakowa.


Sylwetki Laureatów Plebiscytu od roku 2006 do roku 2009 znajdują się w poniższej publikacji:

Plebiscyt Poza Stereotypem - Sylwetki Laureatów


Ambasadorzy Plebiscytu "Poza Stereotypem - Senior Roku"

Są to osoby, które w sosób szczególny anagażują się swoimi działaniami w propagowanie idei plebiscytu Senior Roku, prowadzą szereg działań na rzecz seniorów i przyczyniają się do zwiększania naszej wiedzy obszarach związanych z seniorami. Ambasadorzy promują plebiscyt, promując aktywność wśód seniorów i inspirując ich do aktywnej działalności.
Wśród ambasadorów Małopolskiego Plebiscytu Senior Roku znajdują się:

Pani Wiesława Borczyk- Prezes Sądeckiego UTW oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW,

Pani Maria Kacprzycka- Prezes Stowarzyszenia „Akademia Pełni Życia”,

Pani Ewa Piłat- redaktorka Dziennika Polskiego,

Pani Małgorzata Szlązak- pracownik ROPS, Kierownik projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, pomysłodawczyni Plebiscytu,

Pani Danuta Urbanik, redaktorka Radia Kraków,

Pan prof. Krzysztof Nitsch- artysta, rzeźbiarz, twórca statuetki dla laureatów Plebiscytu.

Pani Eżbieta Achinger - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

dr Jolanta Perek Białas - naukowiec badający aktywność osób starszych, starzenie się społeczeństwa i jego społeczno-ekonomiczne konsekwencje. 


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl