Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Grudzień 2016 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ukryj kalendarium

Miejsce Przyjazne Seniorom

Miejsce_Przyjazne_Serniorom

Akcja „Miejsce przyjazne seniorom”, realizowana jest w oparciu o zawarte 24 maja 2011 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków. Do dnia 31 października każdego roku przyjmowane są zgłoszenia do akcji. O otrzymanie certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom” zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do porozumienia, mogą zgłaszać się następujące miejsca:

  • instytucje,
  • firmy,
  • organizacje,
  • urzędy,
  • osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce,
  • inne podmioty spełniające kryteria Regulaminu.

Równorzędnymi organizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje kapituła decyzyjna, którą tworzą Marszałek Województwa Małopolskiego i Prezydent Miasta Krakowa. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się komisja konkursowa. Oceną zgłoszeń oraz weryfikacją przyznanych certyfikatów zajmuje się kapituła konkursowa, która przygotowuje listę rekomendacyjną i ewentualne wnioski o odebranie certyfikatu, a ostateczna decyzja o przyznaniu lub odebraniu certyfikatu podejmowana jest przez kapitułę decyzyjną.


Laureaci i Wyróżnieni akcji 2015
Certyfikat V edycji akcji "Miejsce przyjazne seniorom" oraz wyróżnienia otrzymali


Laureaci i Wyróżnieni akcji 2014

Certyfikat IV edycji akcji "Miejsce przyjazne seniorom" oraz wyróżnienia otrzymali 


Laureaci i Wyróżnieni akcji 2013

Certyfikat III edycji akcji "Miejsce przyjazne seniorom" oraz wyróżnienia otrzymali 


Laureaci akcji 2012
Certyfikat II edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” otrzymali:
Lista miejsc, które otrzymały certyfikat "Miejsce przyjazne seniorom"

Wyróżnienia w II edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” otrzymali:
Lista miejsc, które otrzymały list gratulacyjny za realizowane działania na rzecz krakowskich seniorów


Laureaci Akcji 2011

Certyfikat I edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” otrzymali:

Lista miejsc, które otrzymały certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”

Wyróżnienia w I edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” otrzymali:
Lista miejsc, które otrzymały list gratulacyjny za realizowane działania na rzecz krakowskich seniorów

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl