Załaduj kalendarz

Postępowanie w sprawach z wniosków


Informacje Ogólne Ogólne informacje dot. postępowania w sprawach z wniosków Więcej >
Zasiłek rodzinny Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego: Więcej >
Zasiłek pielęgnacyjny Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego: Więcej >
Specjalny zasiłek opiekuńczy Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego: Więcej >
Świadczenie pielęgnacyjne Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego: Więcej >
Zasiłek dla opiekuna Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna: Więcej >
Świadczenie rodzicielskie Wykaz dokumentów niezbędnym w przypadku ustalania ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego: Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl