Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Grudzień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Otwarte konkursy ofert 2020

Otwarty konkurs ofert na zadania wybrane do realizacji w ramach IV edycji BO WM

W dniu 21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (Uchwała nr 999/20 Zarządu Województwa Małopolskiego).

W ramach konkursu przewiduje się powierzenie wykonywania jednorocznych przedsięwzięć pn.:


1) ,,Dzieci naszą przyszłością – warsztaty wychowania dzieci dla rodziców” Zadanie nr 1
oraz
2) „TRADYCJA; KULTURA; EDUKACJA; AKTYWNOŚĆ” - Zadanie nr 2 wybranych na podstawie głosowania w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2020 (uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1973/19 z dnia 31 października 2019 r.), obejmujących następujące działania:

‒ propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych,
‒ organizowanie warsztatów z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych, w tym budowania relacji z dzieckiem,
‒ organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin,
‒ rozwijanie integracji międzypokoleniowej.

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 278 674 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złotych), w tym:
1) na zadanie nr 1 do kwoty 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych)
2) na zadanie nr 2 do kwoty 134 674 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote)


Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 13 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)
lub
• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: 12 422 06 36 w. 21.


Do pobrania:

>>> Uchwała ZWM
>>> Regulamin konkursu
>>> Zasady przetwarzania danych osobowych
>>> Wzór oferty
>>> Umowa
>>>Sprawozdanie z realizacji zadania
>>> Oświadczenie

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl