Multimedia - galerie zdjęć

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2018
Gala wręczenia certyfikatów Miejsce przyjazne seniorom 2017
Konferencja "Podejście strategiczne w pomocy społecznej"
MLPS 2017
Projekt Wiezienie WIĘZI nie więzi, edycja 2017
Polska Konferencja Jakości Administracji Publicznej
Konferencja pn. Czy przemoc ma płeć?
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl