Multimedia - galerie zdjęć

GALA MLPS 2018
TARGI ES 2018
Posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej
ChSB 2018
II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów
Gala wręczenia nagród w Konkursie Samorząd Równych Szans 2017
Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2018
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl