{"id":"1697","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-04-17<\/span>\r\n \t\t\t\tTrwa konferencja ROPS w Krakowie - \u201eLokalny system wsparcia oso\u0301b niepe\u0142nosprawnych w s\u0301wietle nowych rozwia\u0328zan\u0301 legislacyjnych\u201d<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-04-17<\/span>\r\n \t\t\t\tPodyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osob\u0105 Starsz\u0105 w \u015arodowisku Domowym i Instytucjonalnym.<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-04-17<\/span>\r\n \t\t\t\tStudia podyplomowe MENED\u017bER EKONOMII SPO\u0141ECZNEJ<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}