{"id":"1699","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-04-19<\/span>\r\n \t\t\t\tPRZED\u0141U\u017bENIE NABORU NA BEZP\u0141ATNE SZKOLENIA DLA KADRY PLAC\u00d3WEK OPIEKU\u0143CZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ RODZINNYCH DOM\u00d3W DZIECKA<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-04-19<\/span>\r\n \t\t\t\tO kreowaniu efektywnego systemu wsparcia os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bciami.<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}