{"id":"1703","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-04-24<\/span>\n\t\t\t\tWe\u017a udzia\u0142 w projekcie Ma\u0142opolskie gwarancje na rzecz aktywno\u015bci spo\u0142eczno-zawodowej!<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}