{"id":"1777","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-11-06<\/span>\n\t\t\t\tPrzed\u0142u\u017cenie naboru na szkolenia mi\u0119dzysektorowe w ramach projektu \"KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej wsp\u00f3\u0142pracy na rzecz wsparcia os\u00f3b i rodzin\"<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}