{"id":"1845","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-05-10<\/span>\r\n \t\t\t\tRuszy\u0142 nab\u00f3r na szkolenie pn. \"Agresja i autoagresja, zachowania autodestrukcyjne (w tym samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia od\u017cywiania)\"<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}