{"id":"1868","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-07-05<\/span>\r\n \t\t\t\t15-lecie powstania Stowarzyszenia na Rzecz Zr\u00f3wnowa\u017conego Rozwoju Spo\u0142eczno-Gospodarczego \u201eKLUCZ\u201d<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}