{"id":"1885","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-08-13<\/span>\r\n \t\t\t\tOg\u0142oszenie naboru na Partnera do realizacji projektu z obszaru innowacji spo\u0142ecznych<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}