{"id":"1944","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-12-10<\/span>\r\n \t\t\t\tMa\u0142opolscy przedstawiciele s\u0142u\u017cb pomocy i integracji spo\u0142ecznej razem o wsp\u00f3\u0142pracy!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}