{"id":"1985","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-03-04<\/span>\r\n \t\t\t\tNAB\u00d3R ZAKO\u0143CZONY szkolenie pn: \u201eMetody terapii skoncentrowanej na rozwi\u0105zaniach w pracy z dzieckiem i rodzin\u0105\u201d. <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}