{"id":"2050","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-09-02<\/span>\r\n \t\t\t\tPodpisujemy umowy na realizacj\u0119 projektu \"Bezpieczny dom \u2013 wsparcie dla kadry ma\u0142opolskich dom\u00f3w pomocy spo\u0142ecznej w zwi\u0105zku z zagro\u017ceniem COVID-19\u201d!!!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-09-02<\/span>\r\n \t\t\t\tKooperacje przeciw COVID \u2013 pomoc finansowa przyznana!!! <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}