{"id":"2057","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-09-15<\/span>\r\n \t\t\t\tSpecjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny \u201eAnimator spo\u0142eczno\u015bci lokalnych\u201d wolne miejsca<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-09-15<\/span>\r\n \t\t\t\t\u201eWsp\u00f3\u0142praca. Wok\u00f3\u0142 kompetencji przysz\u0142o\u015bci\u201d - Zapraszamy na konferencj\u0119<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}