{"id":"2072","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-10-29<\/span>\r\n \t\t\t\tFundusze Europejskie pomagaj\u0105 domom pomocy spo\u0142ecznej<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}