Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Manula
2015 Ewaluacja gminnych i powiatowych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poradnik Poradnik adresowany jest do pracowników małopolskiego sektora pomocy społecznej. Czytelnik znajdzie w nim opis zasad tworzenia pr... Więcej >
Pobierz pdf
Manula
2014 Rekomendacje w zakresie współpracy OPS/PCPR z PUP "Rekomendacje w zakresie współpracy OPS/PCPR z PUP" jest wspólnym dziełem uczestników prac grupy tematycznej składającej się z prz... Więcej >
Pobierz pdf
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl