Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Rekomendacje w zakresie współpracy OPS/PCPR z PUP...
2014 Rekomendacje w zakresie współpracy OPS/PCPR z PUP "Rekomendacje w zakresie współpracy OPS/PCPR z PUP" jest wspólnym dziełem uczestników prac grupy tematycznej składającej się z prz... Więcej >
Pobierz pdf
MONITORING EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE W 2013...
2014 MONITORING EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE W 2013 ROKU Niniejsze opracowanie powstało na bazie dwóch, przeprowadzonych na przełomie grudnia 2013 i stycznia 2014 r. badań, których wyniki... Więcej >
Pobierz pdf
Skąd czerpać dane przy tworzeniu lokalnej diagnozy...
2014 Skąd czerpać dane przy tworzeniu lokalnej diagnozy społecznej? Informator Celem Informatora jest pomoc czytelnikom w przeprowadzeniu lokalnej diagnozy społecznej w oparciu o dane zastane. W związku z tym... Więcej >
Pobierz pdf
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl