Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Publikacja zawiera zbiór prac ekspertów ze świata nauki oraz praktyków na co dzień zaangażowanych w działania na rzecz osób starszych, którzy wzięli udział w Małopolskim Kongresie Polityki Społecznej pn. (Nie)czekając na starość - wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Spis treści

I. Potencjał osób starszych w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2011

II. Rzecz o udanej starości - wokół wartości służących pomyślnemu starzeniu się

III. Starość w ponowoczesności. Relacje międzypokoleniowe

IV. Międzypokoleniowy dialog czy zderzenie pokoleń?

V. Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie

VI. Srebrna gospodarka w Małopolsce - strategia regionu wobec zmian demograficznych

VII. Zaktywizuj się, czyli młodość na starość. Edukacja - promocja uczenia się przez całe życie

VIII. Miasto przyjazne seniorom

IX. Kultura miejska - węzły i przepływy, czyli uczestnictwo seniorów w kulturze

X. "Dojrzałość w sieci" małopolscy seniorzy wobec Internetu

XI. Osoby 60+ jako wirtualni randkowicze (na przykładzie użytkowników portali Swatka i Polish Hearts)

XII. Technologie cyfrowe w życiu współczesnych seniorów - kilka refleksji na temat uwarunkowań i potrzeb

XIII. Zagrożenie czy szansa? - osoby starsze na rynku pracy - społeczna percepcja, bariery psychologiczne i uwarunkowania zewnętrzne

XIV. "Domność i bezdomność". Instytucjonalne wsparcie jednostki i rodziny na przykładzie wybranych państw

XV. Możliwości opieki nad osobami starszymi - włoskie inspiracje

XVI. Starzenie się w miejscu zamieszkania - w stronę szerszego rozumienia koncepcji

XVII. Opiekunowie nieformalni - "sprywatyzowana" utopia

XVIII. Podnoszenie jakości usług opiekuńczych - doświadczenia Sopockiego Programu Wsparcia Osób Objętych Usługami Opiekuńczymi - "Tęczowa Jesień"

XIX. Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania

XX. Zakończenie

XXI. Kongres w obiektywie

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl