Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Kolejna opracowana przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej publikacja traktująca o ewaluacji w obszarze pomocy i integracji społecznej. Na publikację składa się zbiór sześciu artykułów zawierających refleksje osób na co dzień zajmujących się, chociaż z różnych pozycji, ewaluacją. W publikacji podjęta została tematyka ewaluacji skupiającej się na pracy z indywidualnym przypadkiem, przedstawione zostały praktyczne wskazówki dotyczące kolejnych etapów planowania, zlecania czy prowadzenia ewaluacji, a także podparte doświadczeniem refleksje na temat roli ewaluacji i jej wyników dla prowadzonych programów o charakterze społecznym.
Spis treści

Anna Kiedrowska
O ewaluacji z perspektywy Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej

dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg
Ewaluacja w pracy z osobą i rodziną - podejście indywidualnego przypadku

dr Małgorzata Różycka
O pożytkach płynących z ewaluacji w kontekście działań pomocowych dla grup odmiennych kulturowo zagrożonych wykluczeniem

Anna Chrościcka
Czym nie jest ewaluacja w obszarze pomocy oraz integracji społecznej

Maciej Kochanowicz
Między biblioteką i ośrodkiem pomocy społecznej

Monika Bartosiewicz-Niziołek
Dobre praktyki w zakresie ewaluacji z perspektywy zamawiającego


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl